Instalacje elektryczne 

Dzięki niezbędnym uprawnieniom możemy realizować zadania związane z kierowaniem pracami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych oraz elektroenergetycznych. Wykonujemy kompletne instalacje średniego i niskiego napięcia dla różnego typu obiektów.

Naszym Klientom oferujemy fachowe doradztwo w zakresie systemów oraz instalacji elektroenergetycznych, teletechnicznych i automatyki.

Na każdym etapie powstawania projektu współpracujemy z Klientem w celu opracowania optymalnych rozwiązań technicznych i kosztowych.

Na życzenie Klienta dokonujemy oceny pracy instalacji elektrycznych w oparciu o przeprowadzone badania i pomiary.

Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiektach odbywa się pod nadzorem wysoko doświadczonej wykwalifikowanej kadry inżynierskiej posiadającej wymagane uprawnienia.

Roboty montażowe wykonują wyspecjalizowane brygady naszych pracowników.

Wszystkie prace odbywają się według ściśle określonych procedur jakościowych.